Adatkezelés - Hárfamuzsika.hu

Bajtala Emese, Hárfaművész.

Bajtala Emese, Hárfaművész

Bajtala Emese, Hárfaművész
  |HU  EN |
  |HU  EN |
  |HU  EN |
Bajtala Emese Hárfaművész
  |HU  EN |
Tartalomhoz ugrás
Adatkezelési tájékoztató

1. Általános információk
Adatkezelő: harfamuzsika.hu
weboldal: www.harfamuzsika.hu
e-mail: emese@harfamuzsika.hu, kozandras@t-online.hu

Az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a GDPR-nak megfelelően kezeljük.
Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.harfamuzsika.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a harfamuzsika.hu-val a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2. A tájékoztató megismerése és elfogadása
A weboldal használatával a tájékoztató megismertnek és elfogadottnak tekintendő.
A harfamuzsika.hu kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a harfamuzsika.hu nem kezeli tovább.

3. A kezelt adatok köre
A harfamuzsika.hu által kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám,

4. Személyes adatok átadása
A harfamuzsika.hu semmilyen harmadik fél részére nem ad át személyes adatokat.

5. Személyes adatok tárolása
A harfamuzsika.hu a személyes adatokat 30 napnál tovább nem tárolja, azok törlésre kerülnek.

6. Az adatvédelmi tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok
Jelen tájékoztató az alábbi jogszabályokon alapul:
„GDPR” – General Data Protection Regulation (magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet)
„Art.” – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
„Ptk.” – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
„Számviteli Törvény” – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
Azon információk, melyekre jelen tájékoztató nem tér ki, a fenti jogszabályok az irányadók.


Vissza a tartalomhoz